Наші аспіранти та їх наукові роботи

Рік вступу: [1998] [1999] [2000] [2001]

Аспіранти 1998 року вступу

 1. Денищик Ольга Юріївна
  Наукова робота - "Застосування економічних методів при формуванні екоорієнтованих стратегій".
  Наукові керівники - Потапов В.І.(д.т.н.), Замостян В.П.(д.м.н.)
  Закінчила у 2000 році.
 2. Осадча Оксана Миколаївна
  Наукова робота - "Радіоекологічні та соціально-економічні аспекти проблеми прийняття рішень щодо обмежень опромінення населення від радону"
  Наукові керівники - Ліхтарьов І.А.(д.ф.-м.н.), Замостян В.П.(д.м.н.)
  Знаходиться у академічній відпустці.
 3. Назарук Василь Якович
  Наукова робота - "Дослідження міграції ртуті по харчових ланцюжках у ряді районів м.Києва"
  Наукові керівники - Трахтенберг І.М.(д.м.н.), Замостян В.П.(д.м.н.)
  Відрахований у 1999 році за невиконання академічного мінімуму.На початок

Аспіранти 1999 року вступу

 1. Дикий Євген Олександрович
  Наукова робота - "Проблеми тривалого впливу надфонової іонізуючої радіації на різних трофічних рівнях".
  Науковий керівник - Замостян В.П.(д.м.н.)
  Закінчив у 2001 році.
 2. Козлов Костянтин Павлович
  Наукова робота - "Дослідження впливу ртуті на організми тварин різних вікових груп та шляхів її виведення".
  Науковий керівник - Трахтенберг І.М.(д.м.н.)
  Закінчив у 2001 році.
 3. Мельник Олена Анатоліївна
  Наукова робота - "Роль йоду та селену в мінімізації ефективного опромінення населення України внаслідок аварії на ЧАЕС".
  Науковий керівник - Корзун В.Н.(д.м.н.)
  Знаходиться у академічній відпустці.
 4. Нечипорук Тетяна Василівна
  Наукова робота - Вплив міських агломерацій на екологічний стан водоймищ та водних ресурсів на прикладі Подільських та Мінських районів м.Києва".
  Науковий керівник - Романенко В.Д.(д.б.н.)
  Знаходиться у академічній відпустці.
 5. Пасюк Олексій Георгійович
  Наукова робота - "Стратегічне визначенння пріоритетних капіталовкладень в енергозберігаючі технології".
  Науковий керівник - Потапов В.І.(д.т.н.)
  Закінчив у 2001 році.
 6. Печерська Кіра Владиславівна
  Наукова робота - "Комплексна оцінка моделей реабілітації радіоактивно забруднених територій".
  Науковий керівник - Замостян В.П.(д.м.н.)
  Знаходиться у академічній відпустці.На початок

Аспіранти 2000 року вступу

 1. Друченко Ярослав Валерійович
  Наукова робота - "Аналіз популяційних тенденцій в країнах з перехідною економікою на прикладі Україні".
  Науковий керівник - Малюк В.І.(д.б.н.)
 2. Науменко Олег Володимирович
  Наукова робота - "Експериментальна розробка тест-системи оцінки впливу факторів довкілля на організм і системи живих організмів".
  Науковий керівник - Замостян В.П.(д.м.н.)На початок

Аспіранти 2001 року вступу

 1. Беспятко Людмила Юріївна
  Наукова робота - "Інформаційне забезпечення еколого-медичних експериментів".
  Науковий керівник - Замостян В.П.(д.м.н.)
 2. Григоренко Марина Олександрівна
  Наукова робота - "Екологічна електро-плазмова технологія підготовки води для ТЕС".
  Науковий керівник - Ісаєв С.Д.(д.х.н.)
 3. Маслюківська Олена Павлівна
  Наукова робота - "Дослідження проблем зв'язків між громадськими та приватними секторами в екологічному управлінні".
  Науковий керівник - Замостян В.П.(д.м.н.)
 4. Ночвай Володимир Іванович
  Наукова робота - "Моделювання варіантів забруднення екосистем".
  Науковий керівник - Бейко В.І.(д.фіз-мат.н.)
 5. Сімак Ольга Петрівна
  Наукова робота - "Дослідження взаємозв'язку між екологічною свідомістю і глобальними екологічними проблемами".
  Науковий керівник - Дупленко Ю.К.
 6. Суслова Марія Костянтинівна
  Наукова робота - "Інструменти екологічної політики в промисловості".
  Науковий керівник - Потапов В.І.(д.т.н.)


 

На початок


Сторінку створено  nikaf

English version Контакти! Карта сайту! До першої сторінки української версії сайту кафедри екології! До сайту природничого факультету! До сайту НаУКМА! До сторінки НаУКМА! До сторінки НаУКМА! Фотогаларея:все з життя кафедри! Фотогаларея:все з життя кафедри! Останні подіїї кафедри Останні подіїї кафедри Наукова робота на кафедрі екології Наукова робота на кафедрі екології Випускники кафедри екології Випускники кафедри екології Аспірантура Аспірантура Магістерська програма Магістерська програма Бакалаврська програма Бакалаврська програма Професорсько-викладацький склад Професорсько-викладацький склад До першої сторінки!